เครื่องราช
คำถาม

รบกวนคะ  พอดีจะขอเครื่องราชให้ท่านนายก ปี 53  แล้วต้องกรอกประวัติว่าเคยรับเครื่องราชชั้นใด  ท่านเคยเป็นสารวัตรกำนัน แล้วเคยได้รับเครื่องราชประมาณ ปี 38 , 39 , 40 ไม่แน่ชัด  (ได้ส่งคืนนานแล้ว)  ท่านจำไม่ได้  ซึ่งยากต่อการจะค้นหาว่าได้รับเคยชั้นอะไร  ปีอะไร  หากจะรบกวนทางระบบของท่านช่วยค้นหาได้หรือไม่คะ  ท่านชื่อ    นายสุพัฒน์  นาคำ   ขอบคุณค๊ะจาก คุณ กาญจนา วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓
คำตอบ

กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาขอเรียนว่า การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทุกปี แต่ละคราวมีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานนับแสนราย และกลุ่มงานราชกิจจานุเบกษายังไม่มีเครื่องมือช่วยเหลือในการค้นหาเนื้อหาหรือรายชื่อบุคคลอันเป็นรายละเอียด ภายในราชกิจจานุเบกษาแต่ละเรื่องได้จึงขอแนะนำให้ท่านสอบถามโดยตรงไปยังกลุ่มงานฐานันดร สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๙๐๐๐ ต่อ ๔๒๕ - ๔๒๗ จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และรวดเร็วต่อไป และเมื่อท่านได้ข้อมูลที่ทราบว่าประกาศเล่มตอนใดสามารถนำรายละเอียดมาสืบค้นได้ที่เวปราชกิจจาฯ ที่เมนู "ค้นหาราชกิจจานุเบกษา" ได้ต่อไป  เพราะตรวจสอบเล่มตอน
จาก คุณ กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓