เข้าสู่ระบบ  
ชื่อผู้ใช้ : รหัสผ่าน :

>> ลงทะเบียนใหม่หมายเหตุ :  ช่องทางการติดต่อนี้มีไว้สำหรับนักเขียน หรือเจ้าของผลงานที่ต้องการส่งผลงานมายังสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
โดยสามารถเข้าสู่ระบบ หรือลงทะเบียนใหม่เพื่อรับรหัสการเข้าใช้งาน
                      ทางสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และสิทธิในการเข้าใช้งาน
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า