สร้างลิงค์...

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

ศูนย์รวมพระเครื่องท่านเจ้าคุณนรฯร้านหนังสือดอกหญ้า

ThaiNetBook แหล่งหนังสือมือสองสภาพดีราคาถูก

ร้านหนังสือเส้งโห

Fern Book Shopบ้านแห่งรัก ที่นี่มีรักสำหรับทุกคน

โรงหล่อพระบุญเรือน หงษ์มณี

นักการเมืองไทย

โครงสร้างต้นแบบ การปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ ค่านิยม
 
 

การรับสมาชิกและจัดจำหน่าย

บริการจำหน่ายให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป
  • การจำหน่ายที่สำนักพิมพ์ฯ รับสมัครสมาชิกและจำหน่ายหนังสือราชกิจจานุเบกษาทุกประเภท หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ เรามีทีมงานพร้อมที่ให้บริการและอำนวยความสะดวก หากลูกค้าประสงค์จะมารับสิ่งพิมพ์ด้วยตนเอง
  • การจำหน่ายทางไปรษณีย์ เรามีบริการรับสมัครสมาชิกและรับสั่งซื้อหนังสือราชกิจจานุเบกษาทุกประเภทหรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ พร้อมทั้งการจัดส่งให้ถึงมือลูกค้าทางไปรษณีย์
  • E-Commerce สำนักพิมพ์ฯ ได้พัฒนาระบบการรับสมัครสมาชิกและจำหน่ายอีกช่องทางหนึ่ง คือ การเปิดรับสมัครสมาชิกหรือสั่งซื้อหนังสือ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกหรือสั่งซื้อได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th
<<ย้อนกลับหน้าข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงาน
 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2547
Copyright © 2004 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ประกาศสอบราคาขายเศษกระดาษ ปี 2561...
ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกราชกิจจานุเบกษา (ประเภท ก,ข,ค,ง) ประจำปี 2562...
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้...
ประกาศสอบราคาขายเศษกระดาษ ปี 2560...
ประกาศ เปิดรับสมัครเป็นสมาชิกราชกิจจานุเบกษา (ประเภท ก,ข และ ง) และราชกิจจานุเบกษาฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (CD-ROM) ฉบับทะเบียนการค้า (ประเภท ค) ประจำปี 2561 ...
ประกาศสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา เรื่อง สอบราคาขายเศษกระดาษชนิดต่าง ๆ และเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว...
ประกาศขายทอดตลาด ปี 59...
เชิญซื้อหนังสือการปกครองท้องถิ่น แต่งโดย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์...
ซีดีรอมราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา (ประเภท ก) พ.ศ. 2547, พ.ศ. 2548 , พ.ศ. 2549 และพ.ศ. 2552 รวมข้อมูลทั้งปีปีละ 1 แผ่น ...