สร้างลิงค์...

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

ศูนย์รวมพระเครื่องท่านเจ้าคุณนรฯร้านหนังสือดอกหญ้า

ThaiNetBook แหล่งหนังสือมือสองสภาพดีราคาถูก

ร้านหนังสือเส้งโห

Fern Book Shopบ้านแห่งรัก ที่นี่มีรักสำหรับทุกคน

โรงหล่อพระบุญเรือน หงษ์มณี

นักการเมืองไทย

โครงสร้างต้นแบบ การปรับเปลี่ยน กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ ค่านิยม
 
 

บริการของเรา
สำนักพิมพ์ฯ ดำเนินการผลิตสิ่งพิมพ์ทุกประเภทและมีบริการอย่างดีเยี่ยม พร้อมทั้งการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิตจนถึงการจัดส่งสิ่งพิมพ์ให้ถึงมือลูกค้าด้วยความประทับใจและพึงพอใจ
 1. งานรับต้นฉบับ
  ให้บริการด้านการรับงาน คิดคำนวณราคางานพิมพ์ในราคาย่อมเยา รวมทั้งการให้คำแนะนำด้านการจัดพิมพ์
 2. งานเรียงพิมพ์
  ดำเนินการเรียงพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และเครื่องเรียงพิมพ์ Macintosh โดยช่างผู้ชำนาญงานและจัดทำต้นฉบับในทุกรูปแบบตามความต้องการของลูกค้าไม่ว่าจะเป็นไฟล์ข้อมูลหรือตัวพิมพ์ เพื่อให้พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการก่อนพิมพ์ (Prepress) และการพิมพ์ (Printing) โดยลำดับ
 3. งานจัดหน้า
  เรามีระบบการจัดหน้าด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยพร้อมช่างผู้ชำนาญงาน พร้อมที่จะสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้าในทุกลักษณะของงานพิมพ์
 4. การตรวจพิสูจน์อักษร
  เรามีทีมงานตรวจพิสูจน์อักษรที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์พร้อมที่จะผลิตงานพิมพ์ให้มีประสิทธิภาพ
 5. งานถ่ายฟิล์มและทำแม่พิมพ
  สำนักพิมพ์ฯ มีเครื่องตอมพิวเตอร์และเครื่อง Imagesetter เพื่อการจัดวาง Lay-out และถ่ายฟิล์มได้ภาพที่คมชัด มีคุณภาพ และจัดทำแม่พิมพ์ เพื่อให้พร้อมเข้าสู่กระบวนการการพิมพ์
 6. การควบคุมคุณภาพของสิ่งพิมพ์
  เรามีระบบการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ในทุกขั้นตอนการผลิต โดยมุ่งเน้นคุณภาพเป็นสำคัญมีขั้นตอนการตรวจสอบจนกว่างานพิมพ์จะจัดส่งถึงมือลูกค้า
 7. งานการพิมพ์
  รับพิมพ์หนังสือเล่ม วารสาร เอกสารทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย โบรชัวร์ หัวจดหมาย ซอง ใบปลิว บิล การ์ดเชิญต่างๆ นามบัตร และรับพิมพ์งานด่วน เช่น นามบัตร เข้าเล่มรายงาน สามารถรอรับได้ทันที สำนักพิมพ์ฯ จัดพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์ระบบออฟเซททั้งงานพิมพ์ขาว-ดำ และงานพิมพ์สี พร้อมทั้งการตรวจสอบคุณภาพอย่างละเอียดเพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ
 8. งานเข้าเล่ม
  เราให้บริการด้านงานพับ เก็บเล่ม เข้าเล่มหนังสือและงานพิมพ์ทุกประเภท ในหลายลักษณะ ทั้งการเข้ารูปเล่มด้วยการเข้าห่วงกระดูกงู เย็บลวด ไสสันทากาว เย็บกี่ ทั้งปกอ่อนและปกแข็ง ด้วยความประณีต สวยงาม
 9. การบริการแก่ลูกค้าและสมาชิก
  สำนักพิมพ์ฯ พร้อมที่จะให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ สำหรับลูกค้ามารับงานพิมพ์ด้วยตนเอง หรือการจัดส่งทางไปรษณีย์ เพื่อให้ลูกค้าได้รับงานพิมพ์ที่มีคุณภาพและรวดเร็ว
 10. งานบริการพิเศษอื่นๆ
  สำนักพิมพ์ฯ สามารถให้บริการด้านข้อมูลแก่ลูกค้าทั้งในส่วนเนื้อหาและรูปแบบของสิ่งพิมพ์เมื่อลูกค้าได้สั่งพิมพ์งานกับเราแล้ว ยังสามารถที่จะนำงานพิมพ์เดิมมาพิมพ์ซ้ำ พิมพ์เพิ่มเติม หรือปรับปรุงแก้ไขได้โดยเรามีระบบการจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกค้าในการจัดพิมพ์ครั้งต่อไป
<<ย้อนกลับหน้าข้อมูลเกี่ยวกับสำนักงาน
 

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2547
Copyright © 2004 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้...
ประกาศสอบราคาขายเศษกระดาษ ปี 2560...
ประกาศ เปิดรับสมัครเป็นสมาชิกราชกิจจานุเบกษา (ประเภท ก,ข และ ง) และราชกิจจานุเบกษาฉบับอิเล็กทรอนิกส์ (CD-ROM) ฉบับทะเบียนการค้า (ประเภท ค) ประจำปี 2561 ...
ประกาศสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา เรื่อง สอบราคาขายเศษกระดาษชนิดต่าง ๆ และเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว...
ประกาศขายทอดตลาด ปี 59...
เชิญซื้อหนังสือการปกครองท้องถิ่น แต่งโดย ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์...
ซีดีรอมราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา (ประเภท ก) พ.ศ. 2547, พ.ศ. 2548 , พ.ศ. 2549 และพ.ศ. 2552 รวมข้อมูลทั้งปีปีละ 1 แผ่น ...