ขอทราบรายชื่ออยู่ในราชกิจจาฯเล่มปี พ.ศ.ใด
คำถาม

ขอทราบว่า ด.ต.สำเริง  ทิพย์วารี ซึ่งได้รับเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นสอง นั้น มีชื่ออยูในราชกิจจาฯ เล่มที่ ปี พ.ศ.และหน้าที่เท่าไร จะนำไปอ้างอิงในการขอทำบัตร


จาก คุณ ด.ต.สำเริง ทิพย์วารี วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓
คำตอบ

กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษาขอเรียนว่า การพระราชทานเหรียญราชการชายแดน นั้น เป็นเรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาทุกปี ปีละหลายคราว แต่ละคราวมีรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานมากถึงหลายพันราย ซึ่งส่วนงานราชกิจจานุเบกษายังไม่มีเครื่องมือช่วยเหลือการค้นหาลงไปในเนื้อหาหรือรายชื่อบุคคลในราชกิจจานุเบกษา จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องจากต้นสังกัดของท่าน หรือที่ กอ.รมน. โทร. ๐๒ ๒๔๑๓๖๗๒ 


จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓
ตอบคำถาม