กฎ กคศ. ปรับเงินเดือนต่ำกว่าสูงกว่าขั้นต่ำ ครู. ส่งมาถึงราชกิจจานุเบกษายังครับ
คำถาม

กฏ กคศ. การปรับเงินเดือนครู ต่ำกว่าหรือสูงกว่าอันดับ  ที่ผ่าน มติ ครม. วันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๓  จะผ่านกฤษฎีกาเมื่อไหร่ครับ


จาก คุณ ครูศักดิ์สิทธิ์ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓
คำตอบ

เป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ สำนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา ที่จะตรวจพิจารณา

จึงไม่สามารถทราบระยะเวลาการดำเนินการได้

ขอให้ท่านสอบถามการดำเนินการดังกล่าวจาก

สำนักงานเองจาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓
ตอบคำถาม