ใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
คำถาม

ได้รับพระราชเครื่องราชฯ ในปี 2549 และ ในปี 2554 จะได้รับใบกำกับเครื่องราชฯ เมื่อใด และจะทราบได้หรือแจ้งให้ทราบทางใด ...ขอบคุณ


จาก คุณ วิมุตติ ทองเวียง [๒๐๒.๒๙.๕๑.๒ ตั้งคำถามวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖ เวลา ๑๖:๕๗:๗]
คำตอบ

เพื่อให้เกิดความชัดเจนขอให้ท่านได้โปรดสอบถามไปยังกลุ่มงาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่เบอร์ 02 280 9000 ต่อ 423, 424จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๖
ตอบคำถาม