อยากทราบผลขอเครื่องราช ชั้น ต.ม.ปี 2552 ของพนักงานเทศบาล
คำถาม

ทางต้นสังกัดเดิม (เทศบาลตำบลวังทอง)ได้เสนอขอเครื่องราชย์ ชั้น ต.ม.ประจำปี 2552ให้กับ***ราชการในสังกัด  จำนวน  15  ราย  โดยส่งเรื่องไปตั้งแต่เดือนมกราคม  2552  ยังไม่ทันทราบผล ทำเรื่องย้ายไปอยู่ที่ใหม่(เทศบาลตำบลนครไทย) ในจังหวัดเดียวกัน จะขอทราบผลได้จากหน่วยงานไหนครับ


จาก คุณ เจตกร เสวิสิทธิ์ [ ตั้งคำถามวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ]
คำตอบ

ท่านสามารถสอบถามจากต้นสังกัดเดิมว่า

ได้ขอเครื่องราชฯ ให้หรือไม่หากขอให้

ขอให้ท่านตรวจสอบการประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาได้ในเดือน มิ.ย. นี้จาก กลุ่มงานราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓
ตอบคำถาม